Przyjaciele ZOO

Dzięki inicjatywie naszych członków zostaliśmy opiekunami żbików z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego! 🐾
https://zoo.gda.pl/zwierzeta/zbik/
Serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że oprócz bezdomnym kotom, razem pomagamy też zagrożonym gatunkom dzikich kotów!
Żbikom grozi wyginięcie, ich populacja w Polsce w naturalnym środowisku to zaledwie 200 osobników. W naszym kraju są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Wszyscy chętni mogą wpłacać dowolnej wysokości datki na konto klubu z dopiskiem „Darowizna na zoo”, w zamian opublikujemy listę przyjaciół ZOO na naszej stronie