Jak zostać członkiem

Pobierz i wypełnij deklarację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do FPL

Deklaracja
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (osoby nowe)

Formularz zmiany członkostwa (zmiana z innego klubu FPL) od 26.06.2021 nie obowiązuje!

Oryginały prześlij na adres klubu
Baltic Feline
UP Gdynia
ul. Nagietkowa 13A skr. 40
81-570 Gdynia

Rejestracja kotów
Baza klubowa jest bezpośrednio podpięta do Księgi Rodowodowej FPL. Do rejestracji wystarczy podać nazwę lub numer rodowodu aktualnych kotów w hodowli. W przypadku zakupu nowego kota należy podesłać skan rodowodu.

Opłaty
Wpisowe: 50 zł
Składka roczna: 100 zł
Składka rodzinna: 130 zł

Nr konta (mBank): 88 1140 2004 0000 3402 8095 9956