Walne Zebranie Członków 2023

Informujemy o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków klubu Baltic Feline. Zebranie odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2023 w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  w Gdyni ul. 3 Maja 27/31 o godz. 14.00 pierwszy termin, 14.30 drugi termin.

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku zebrania. 
4. Ustalenie ważności zebrania.
5. Wybór protokolanta. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w r. 2022, dyskusja i głosowanie. 
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu za 2022 r., dyskusja i głosowanie. 
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i głosowanie. 
11. Głosowanie absolutorium dla Zarządu. 
12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok 2023.
13. Odwołanie Teresy Bukowskiej-Gajdy ze składu Zarządu. 
14. Wybory uzupełniające. 
15. Dyskusja nad projektami uchwał i głosowania: – projekty zgłoszone pisemnie do Komisji Uchwał i Wniosków. 
16. Wybór delegatów i delegatów rezerwowych Baltic Feline na Walne Zebrania Członków FPL w roku 2024. 
17. Zamknięcie zebrania.
Zapraszamy, 
Zarząd klubu Baltic Feline