Baltic Feline pełnoprawnym członkiem FPL!

12.03.2022 Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków FPL
Zostaliśmy przyjęci na pełnoprawnego członka Federacji Felis Polonia!!!!