General Assembly FIFe

25/26.05 odbywa się Walne Zebranie FIFe w Tavirze, Portugalia.
Delegatami z ramienia Felis Polonii są Krzysztof Czyżkowski i Małgorzata Pruś.