Walne Zebranie Członków FPL

26.01.2024 nasi delegaci brali udział w obradach WZC PFF Felis Polonia